O nás

Jako firma TB development&investment jsme tu od začátku roku 2014. Reklamní činnost, která byla podnětem pro vznik naší společnosti, otevřela nůžky našemu širokému záběru na trhu. Následně po získání prvních kontaktů a cenných zkušeností na poli burzovního obchodování jsme začali budovat základy pro další směry podnikání.

Jeden z nejdůležitějších kroků přišel začátkem roku 2015, kdy jsme založili Spolek přátel při TBDI. V rámci tohoto partnerského spolku vytváříme síť společných známých, kteří se podílí na našich obchodních aktivitách.  Podařilo se nám tak vytvořit efektivní skupinu partnerů a investorů s jejichž pomocí jsme schopni rozvíjet několik projektů souběžně. Stejně tak se na nás mohou naši klienti a členové kdykoliv obrátit se svými projekty a spolehnout se na kvalitní spolupráci.

V průběhu času, s přibývajícími zkušenostmi a pohybem okolo investic jsme rozšířili naše služby o developerskou činnost, kterou momentálně soustředíme převážně do Španělska. Ve chvílí, kdy jsme řešili managemet více projektů a nestačily nám běžně dostupné softwarové nástroje, rozhodli jsme se investovat do nás samotných a zřídili jsme tým pro softwarový vývoj. Společně s developerským týmem pro naše burzovní aktivity se tak programování systémů stalo jedním z našich nejsilnějších nástrojů podnikání.

Může se zdát, že naše obory mají k sobě daleko, opak je ale pravdou. Spestřením naší činnosti už jsou pouze aktivity, které jsme vykonávali jednotlivě, před založením společnosti a jsou pro každého z nás srdcovou záležitostí.